Nasi parnetrzy
Nasze referencjeCERTYFIKAT RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Przeczytaj referencję

PSE Informacja prasowa przesuwniki

Przeczytaj referencję

List referencyjny Elektrobudowa S.A.

Przeczytaj referencję

Referencje EnergiaPro
- Orlęta

Przeczytaj referencję

List referencyjny GEO
- Iłża

Przeczytaj referencję

List referencyjny GEO
- Wróblew

Przeczytaj referencję

Referencje GEO
- Wróblew-kabel 110 kV

Przeczytaj referencję

List referencyjny
- Karbonia

Przeczytaj referencję

List referencyjny
KWK Piast

Przeczytaj referencję

List referencyjny
Pile-GPZ Brzeziny

Przeczytaj referencję

List referencyjny
PSE-Centrum

Przeczytaj referencję

Referencje PSE-Centrum-linie 220 kV

Przeczytaj referencję

Referencje PSE-Centrum
- Miłosna 400 kV

Przeczytaj referencję

Referencje PSE-Inwestycje - Praga

Przeczytaj referencję

List referencyjny
RPZ Sosnowiec

Przeczytaj referencję

List referencyjny
SEJ-Bzie

Przeczytaj referencję

Referencje Siemens Ciepłowody

Przeczytaj referencję

Referencje Siemens Mikułowa

Przeczytaj referencję

Referencje Siemens Moszczenica

Przeczytaj referencję

Referencje Tauron
- Standardy

Przeczytaj referencję

Referencje Tauron-GPZ Bierkowice

Przeczytaj referencję

Referencje Tauron
-Skarbimierz

Przeczytaj referencję

List referencyjny
VA TECH

Przeczytaj referencję

List referencyjny
Wilamowa

Przeczytaj referencjęWykaz ważniejszych obiektów od roku 2006, dla których wykonywaliśmy projekty samodzielnie lub w podwykonawstwie.
L.p Nazwa Inwestor/Zamawiający

Stacje Elektroenergetyczne NN i WN

1 SE 400/220/110 kV Mikułowa PSE /Siemens
2 SE 220/110 kV Moszczenica PSE-Operator/Siemens
3 SE 400/220/110 kV Miłosna PSE-Operator/PSE-Centrum
4 SE 400/220/110 kV Narew PSE-Operator/PSE-Centrum
5 SE 400/110 kV Mościska PSE-Operator/PSE-Centrum
6 SE 400/110 kV Siedlce PSE-Operator/PSE-Centrum
7 SE 220/110 kV Janów PSE-Operator/PSE-Centrum
8 SE 220/110 kV Krajnik PSE-Operator
9 SE 220/110 kV Ełk PSE o/Centrum/ Pile Elbud Kraków
10 SE 220/110 kV Ząbkowice Śl. PSE-Inwestycje S.A/PSE S.A.
11 SE 220/110 kV Praga PSE-Inwestycje S.A/PSE S.A.
12 SE 110/15 kV Niewiadów PKP Energetyka/Elektromont Konin
13 SE 110/15 kV Sosnowiec PGE Łódź Miasto/Siemens
14 SE 110/15 kV Bierkowice Tauron o/Opole
15 SE 110/15 kV Skarbimierz Tauron o/Opole
16 SE 110/15 kV Hermanowice Tauron o/Opole
17 SE 110/15 kV Skałeczno Tauron o/Wałbrzych
18 SE 110/20 kV Dębieńsko, Odsalanie Vattenfall Gliwice
19 GPO 20/110 kV Jędrzychowice Fornax i ABB
20 GPO 20/110 kV Zgorzelec Fornax i ABB
21 GPO 30/110 kV Wróblew-1 GEO Renewables
22 SE 110 kV Wróblew GEO Renewables i PGE-D Łódź Teren
23 GPO 30/110 kV Iłża-2 GEO Renewables
24 SE 220/110 kV Plewiska PSE-Operator/ENERTEL
25 SE 110/15 kV Słupia PGE-D Łódź Teren/ENERTEL
26 SE 110/15 kV Karczew PGE-D Warszawa/ENERTEL
27 SE 110/15 kV Oleśnicka Tauron o/Tarnów/ENERTEL
28 SE 110/15kV Jadowniki Tauron o/Tarnów/ENERTEL
29 SE 110/15 kV Brzeziny PGE-D Łódź Teren/Pile Elbud
30 SE 110/15 kV Przeciszów Tauron o/Bielsko-Biała
31 SE 110/15 kV Klucznikowice Tauron o/Bielsko-Biała

Linie napowietrzne i kablowe NN i WN

32 L.400 kV Narew - Ostrołęka PSE-Operator/PSE-Centrum
33 L.400 kV Miłosna - Siedlce PSE-Operator/PSE-Centrum
34 L.400 kV Kozienice - Siedlce PSE-Operator/PSE-Centrum
35 L.400 kV Kozienice - Miłosna PSE-Operator/PSE-Centrum
36 L.220 kV Rogowiec-Pabianice PSE-Operator/PSE-Centrum
37 L.220 kV Rogowiec-Piotrków PSE-Operator/PSE-Centrum
38 L.220 kV Rogowiec-Janów PSE-Operator/PSE-Centrum
39 L.220 kV Adamów-Janów PSE-Operator/PSE-Centrum
40 L.220 kV Piaseczno-Janów PSE-Operator/PSE-Centrum
41 L.110 kV Szyb Bzie I JSW S.A./SEJ S.A.
42 L.110 kV Klecina - Groszowice Tauron o/Opole
43 L.110 kV Kędzierzyn-Blachownia Tauron o/Opole/PUE
44 L.110 kV Skarbimierz Tauron o/Opole
45 L.110 kV Ciepłowody Eolica/Siemens
46 L.110 kV GST-1 KGHM KGHM/WZRT Północ
47 L.110 kV Jadowniki – Dunajcowa ELKOM P.P.i W Sp. z o.o. Radom dla ECI Sp. z o.o.
48 L.110 kV Szaflary - Niedzica Tauron o/Kraków
49 L.110 kV Łososina-Gorzków Tauron o/Kraków

Farmy wiatrowe

50 FW Jędrzychowice Fornax/ GEO Renewables /E-L SYSTEMY
51 FW Zgorzelec Fornax/ GEO Renewables /E-L SYSTEMY
52 FW Wróblew-1 GEO Renewables
53 FW Iłża-2 GEO Renewables
54 FW Ciepłowody Siemens/Eolica
55 FW Rososznica Lewandpol


Nasi partnerzy